Грижа за клиента


ПАРТНЪРС ГРУП БГ“ ООД, ЕИК: 204779330(Дружеството) осъществява дейност на българския пазар по предоставянето на услуги по посредничество при ползване на финансови услуги, като застрахователен брокер и кредитен посредник. При извършването на търговска дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум, и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност.

Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни.

НастоящатаПолитика за конфиденциалност и защита на личните данни (Политиката)има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме (респективно събираме от и за Вас), защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и за какъв период от време ще бъдат съхранявани. Запознайте се с настоящата Политика и не се колебайте да се свържете с нас – в случай че имате допълнителни въпроси, свързани с дейността на Дружеството по обработване на лични данни или с Вашите права, като субекти на лични данни.

Формуляр за упражняване на права съгласно общия регламент за защита на данните (Изтегли Формуляр)