ЗА НАС


PARTNERS GROUP BG е компания, специализирана в областта на финансовите услуги и предоствя цялостно финансово планиране от световна класа. В допълнение компанията предлага дългосрочно професионално обслужване на клиенти - физически лица.

В сътрудничество с водещи на световно ниво финансови институции PARTNERS GROUP BG договаря ексклузивни финансови продукти, които предлага на своите клиенти. Конкурентните предимства на тази стратегия са по-ниски такси и по-висока добавена стойност за клиентите. Ние вярваме в качеството. Вярваме, че непрекъснатият растеж и подобрения могат да бъдат постигнати само чрез непрекъснати иновации, затова постоянно следим тенденциите на финансовия пазар и внедряваме революционни продукти.

Нашата философия е да установим прозрачна комуникация с нашите клиенти, консултанти и финансови партньори. Ценностите, които сме заложили в нашия Етичен кодекс, са базови за  ежедневната ни дейност на финансовия пазар.

Нашата главна сила са хората. PARTNERS GROUP BG има високи изисквания при подбор на служители и консултанти. Ние прилагаме сериозни критерии и към сътрудничеството с нашите партньори, но от друга страна предлагаме условия за работа и ползи за клиентите по отношение на тяхното обслужване на най-високо ниво.

Ние сме млад, динамичен екип от професионалисти, който проявява и получава уважение в лицето както на широката общественост, така и на професионалистите в бранша.

Нашата цел е висококачествено обслужване и обективно финансово планиране, което ни прави достъпни за широкия кръг от клиенти.

Лицензи и представителство

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като Застрахователен брокер вписан в Регистъра под номер 11-610 с решение на КФН No 23 – ЗБ от дата 5.01.2018г.

Партнърс Груп БГ ООД  осъществява дейност като кредитен посредник вписан в регистъра на БНБ под номер BCI00023 с решение от дата 19.12.2017г.

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като осигурителен посредник съгласно договор за сътрудничество с Ен Ен ПОК от 3.09.2019г.