Бенефити


Хората са крайъгълният камък на успеха на всяка компания. Напълно сме наясно с този факт и затова се опитваме да направим всичко по силите си, за да осигурим първокласни условия в подкрепа на бизнес растежа нашите колеги. Целта на нашата система от бенефити е да осигурим над средностатистическите условия на труд, да мотивираме и възнаграждаваме за изключително представяне в работата. Освен това предоставяме на нашите агенти подкрепа на високо ниво в областта на маркетинга, информационната и техническата поддръжка.

KNOW-HOW
възможност за работа от вкъщи
личен гарант
информационна подкрепа
опит на професионална компания
добър имидж на компанията
ит подкрепа
образователна система
професионален опит
анализ на пазара
ексклузивни продукти
проверено качество на услугите
иновативен потенциал
лични бенефити
договор
справедливо възнаграждение
бонуси за най-добрите
прозрачни условия за професионален растеж
неограничени възможности за растеж
собствено работно време
пасивен доход