Обучения


Благодарение на сътрудничеството си с PARTNERS GROUP BG ще получите достъп до единна стандартизирана система за обучение, която ще направи финансовите, бизнес, управленските и предприемаческите Ви умения по-ефективни. Нашата система на обучение се основава на практически опит и перфектно познаване на пазара. Индивидуалните елементи на обученията са съобразени с конкретните нужди на даден Консултант, в зависимост от кариерното му ниво и предлагат точното количество информация, от която се нуждае в дадената кариерна ситуация.

Самите обучения се състоят от основни семинари и уъркшопове, които Ви осигуряват информация за бизнеса и продуктите, както и професионални съвети. Допълнителните обучения и семинари допълват професионалната подготовка и се фокусира върху кариерни и бизнес въпроси. Лидерските и управленските обучения, заедно с индивидуалните програми за развитие на личността, се провеждат под ръководството на опитни и уважавани лектори.

PARTNERS GROUP BG е динамична компания, която непрекъснато въвежда нови и атрактивни възможности за обучение с цел да подпомогне дългосрочното кариерно развитие на Консултантите си.

Единна стандартизирана образователна система
Встъпителен Семинар
Модулно обучение/ Академия
Кариерно Развитие и продажбени техники
Централна сертификация
Програма за подпомагане на нови мениджъри
Консултантска академия
Семинари за консултанти
Кариерен семинар
Набиране и обучение
Финансова свобода
Подготвителен курс за мениджъри
Обучение на Акционерите
Сертификация на мениджъри
Академия за директори
Център за индивидуално развитие
Допълнителни образователни дейности и инструменти
Обучения
Чуждестранни обучения
Инвестиционни конференции
Дистанционно обучение
Семинари в чужбина