Новогодишен тест: На ти ли сте с инвестирането?


11.01.2023

Новогодишен тест:  На ти ли сте с инвестирането?

2022 г. породи много причини, заради които трябваше да бръкнем по-дълбоко в джоба си. Безпрецедентното покачване на инфлацията накара много хора да се замислят как да инвестират спестяванията си.

Инвестирането не е  висша математика, но според проучвания словаците слабо разбират от него. А вие ? Отделете няколко минути на нашия новогодишен тест, за да проверите знанията си и да разберете дали  сте на ти с инвестирането. За самия тест не са ви необходими помощни средства.От предлаганите отговори верен е винаги само един.

1. Ако депозирате 100 лв. в банка, която предлага 1% годишна доходност, след пет години по сметката си ще имате:

а)  точно 105 лв.
b) по-малко от 105 лв.
c) повече от 105 лв.

2. Какво представлява инфлацията?

а) промяната в цените на стоките и услугите, необходими за задоволяване на основните жизнени потребности ,
b) средното изменение на цените на стоките и услугите, включени в т.нар. потребителска кошница,
c) процентното увеличение или намаление на доходите на домакинствата през последната година.

3. „Миналия месец годишната инфлация скочи до 15%.“ Какво означава това изречение?

а) средната цена на стоките и услугите, които съставляват потребителската кошница, през миналия месец  беше с 15% по-висока спрямо предходната година,
b) цените на стоките и услугите в потребителската кошница са скочили с 15% в предходния месец,
c) това е актуализирана прогноза за нарастване на цените в икономиката през следващата година, базирана на данните от миналия месец.

4. Ако вложите 10 000 евро в банка на годишен срочен депозит с предлагана лихва 0,5%, каква ще бъде реалната им стойност след година, ако последният доклад за инфлацията показва 10% ръст?

а) ще бъде по-ниска, тъй като ръстът на инфлацията значително ще изпревари лихвата по срочния депозит,
b) ще бъде по-висока, защото след година банката ще изплати по-висока сума спрямо първоначалния депозит,
c) това не може да се определи от горната информация, тъй като инфлацията дава представа за динамиката на цените в миналото, а лихвата по депозита се отнася за бъдещето.

5. Спестили сте 20 000 евро, които ще ви трябват след две години. В какво трябва да ги инвестирате, ако искате получената доходност да съответства на ръста на инфлацията през този период?

а) в злато, което от историческа гледна точка функционира като дългосрочен пазител на стойността,
b) няма инвестиция, която може да гарантира възвръщаемост, равна на все още неизвестния ръст на инфлацията през следващите две години.
c) единственият актив, чиято доходност може да изпревари инфлацията, са акциите, така че спестяванията трябва да се инвестират изключително в тях.

6. Кое от следните твърдения относно инвестирането във взаимни и борсово търгувани/ETF фондове е правилно?

а) взаимните фондове не могат да възпроизвеждат  борсови индекси, но индексните ETF могат,
b) ETF, за разлика от взаимните фондове, не се управляват активно,
c) ETF могат да се купуват и продават на публичния пазар (фондовата борса), взаимните фондове не могат.

7. Планирате да инвестирате в дългосрочен план, за да осигурите пенсионирането си. Кой от следните фактори не е от значение за определяне на вашата инвестиционна стратегия?

а) инвестиционният хоризонт, т.е. периодът, за който ще бъдат инвестирани вашите спестявания,
b) размерът на дохода,
c) избягването на риска, т.е. способността и желанието да се толерират колебанията на финансовите пазари.

8. Кое от следните твърдения за ETF не е вярно?
а) ETF позволяват само пасивни инвестиции в индекси на акции и облигации,
b) ETF обикновено имат значително по-ниски такси от активно управляваните фондове,
c) чрез натрупване на средства от ETF може да се постигне автоматично реинвестиране на изплатените дивиденти .

9. Изберете правилното продължение на твърдението : Ако инвестирате спестяванията си в корпоративни облигации ...

а) получавате гарантирана защита от инфлация,
b) имате възможност да участвате в управлението на дружеството,
c) рискувате да загубите, ако фирмата, която ги е издала, фалира.

10. Защо покупката на недвижим имот винаги е по-сигурна инвестиция от ETF, който се базира на борсов индекс?

а) покупката на недвижим имот не винаги и не при всякакви  обстоятелства е по-сигурна от инвестирането в ETF,
b) тъй като недвижимите имоти са реална (материална) инвестиция, инвестирането в ETF е абстрактно,
c) защото пазарът на недвижими имоти винаги е ликвиден, което е предимство както за купувачите, така и за продавачите.

Правилни отговори: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a, 9c, 10a

 

Дайте 1 точка за всеки верен отговор, 0 точки за грешен отговор.

Оценка

10 точки: Вие заслужавате уважение. С вашите познания и r и поглед към света на инвестициите вие определено сте сред елита. С  такива знания можете да помогнете на много хора да вземат правилните инвестиционни решения.  Поздравления!

9 – 8 точки: Вашият резултат без съмнение е над средния. Загубата на една или две точки не означава непременно липса на знания. Всъщност някои от въпросите включваха отговори, които можеда се приемат за  уловки и лесно да се пропуснат. Крайният ви резултат е отличен.

7 – 6 точки: Имате някои пропуски, но все пак знаете повече за инвестирането от мнозинството българи. Можете обаче да промените това. Просто погледнете въпросите, на които сте дали грешен  отговор.

5 или  по-малко точки: Очевидно, когато става въпрос за инвестиране, имате още дълъг път пред себе си. Добрата новина е, че всички го изминаха. Дори тези, които днес изглежда знаят всичко за финансите, фондовите пазари и инвестирането. Вие също можете да бъдете един от тях, просто протегнете ръка към правилните източници на информация и станете редовен читател на Partners News.