Мечки и бикове. Как са попаднали във финансовия речник?


28.07.2022

Мечки и бикове. Как са попаднали във финансовия речник?

Бикът беше прогонен от мечката на фондовите пазари. Момент. Бик? Мечка? На фондовите пазари?

„Колко дълго може да продължи мечият пазар?” пита американското бизнес списание Forbes на сайта си. Джим Креймър, борсов анализатор и водещ на инвестиционното предаване Mad Money, посочва шест условия, при които може да възникне „бичи пазар в средата на мечи пазар”. За непосветените подобни заглавия може да изглеждат объркващи: как мечките и биковете са навлезли във финансовия речник? Експертите обаче също са объркани.

Преди историческото отклонение, даваме кратко обяснение. Когато финансовите анализатори говорят за „биков пазар“, те обикновено имат предвид ситуация, в която цените на акциите (или стойностите на борсовия индекс) са се повишили с поне 20% от най-ниската точка на последния спад. Според тяхното разбиране „мечият пазар“ е обратното: пазарен спад от най-малко 20% от момента на последния рекорд. Точно в такава ситуация се оказа през юни американският борсов индекс S&P 500. Той се повиши до нов рекорд в началото на годината, но оттогава непрекъснато пада. В средата на юни стойността му вече беше с 20% по-ниска от януарския максимум. На финансов жаргон това означава, че Уолстрийт е в „мечи пазар“.

Бик за един ден

Първите следи от мечки и бикове са открити от лингвисти във Великобритания в началото на 18 век. По това време се казваше, че те се отнасят към финансови песимисти и оптимисти. Говореше се, че бикът реве като нетърпелив купувач, мечката трябва да е взела името си от местното наименование за човек, който е продал нещо, преди да стане собственик на това („продай мечата кожа, преди да я хванеш”). В преносен смисъл историческата метафора важи за днешните „мечки” – борсови спекуланти, които вземат акции назаем, за да ги продадат, а по-късно, след падането, ги изкупуват обратно по-евтино.

Обаче „мечите“ и „биковите“ пазари започнат да се асоциират с финансите много по-късно, в средата на XIX век. Въпреки съвременното разбиране на тези фрази, това не беше дългосрочна характеристика на пазарите, а краткосрочно – обикновено еднодневно, понякога дори по-кратко – колебание на цената. „Биковият пазар при търговията с пшеница в събота продължи около час”, – съобщава The Wall Street Journal на 15 май 1899 г.

Въпреки факта, че „биков“ и „мечите“ пазари започнаха да се появяват по-често в медиите от онова време, нямаше ясна дефиниция на тези термини и всеки, включително експертите, имаше свое собствено обяснение. „Биковият пазар продължава, докато средната стойност (т.е. борсовият индекс) в някой момент надхвърли предишния максимум. По време на „мечи“ пазар средната стойност пада под предишния минимум” – пише Чарлз Хенри Доу, основател на The Wall Street Journal, през 1902 г. В такава широка дефиниция всеки може да намери собствения си вариант.

Приета фантастика

Дори в средата на миналия век нямаше консенсус относно общото разбиране на „мечите“ и „биковите“ пазари. „Просто е невъзможно да се даде точна дефиниция на такова нестабилно нещо като „мечи“ или „биков“ пазар”, –  оплака се Magazine of Wall Street в края на 1949 година. В най-добрия случай той би могъл да посочи няколко примера. Един от тях е покачването на борсовия индекс Дау Джоунс между май 1947 година и юни 1948 година, когато стойността му се повишава с 18%. Критериите за 20-процентно увеличение или намаление, каквито ги познаваме днес, започнаха да се появяват едва в новата история, след огромното покачване на фондовите пазари през 80-те и 90-те години.

Въпреки това, че финансовите медии доста редовно в наши дни съобщават за мечи и бикови пазари, не трябва да се забравя, че това са само произволни етикети. Никой не може да каже защо 20 процента намаление или увеличение се счита за определящ критерий, а защо не 15 или 30 процента. В обичайната терминология няма условия за продължителността на съществуването на такъв пазар. Дори не е ясно от кои цени се изчислява процентното увеличение (например от цените на затваряне за даден ден или от най-високите цени, достигнати през деня).

Следващият път, когато медиите алармират за „мечи“ пазар или събудят големи надежди за „биков“ пазар, инвеститорите няма какво да губят, като пренебрегнат подобни съобщения. Знанието как са се появили тези етикети може да им помогне с това.