Когато Доброто е в нас, не само по Коледа!


07.12.2020

Колеги от PARTNERS GROUP BG поеха инициатива да подпомогнат спасяването на диви пчели в парк "Св. Никола" гр. София. Историята е необичайна, но вълнуваща.
    

Рой диви пчели избрали хралупа в дърво в парк "Св. Никола" за свой дом преди около 10 год. През годините кошера  оцелявал, благодарение на будните граждани в района, въпреки опитите за отравянето на пчелите и други посегателства. Поредната заплаха дошла след провеждане на планирани дейности по премахване на изсъхнали клони и дървета на територията на целия парк „Свети Никола“. През месец юли 2020г. общинското предприятие отговарящо за парковете в София премахнало и изсякло част от дървото, в което се намирал домът на дивите пчели. При изрязването на ствола на дървото била засегната целостта на кошера и пчелното семейство останало изложено на атмосферните условия и други опасности. Вследствие и на падналите валежи, пчелното семейство било изложено на още по-голям риск за неговото оцеляване. Ако кошера- дърво не бил изолиран, пчелното семейство нямало да може да оцелее при неблагоприятните зимните атмосферните условия.

И тук следва адекватна реакция на будни граждани и упорита комуникация с компетентни органи, за да може да бъдат предприети следните мерки: 

  1. Подменяне на съществуващата ограда около дървото помещаващо пчелите с нова, дървена ограда, съгласувано с инж. Михайл Михайлов от  Обединен български пчеларски съюз и по предписанията на Столична Община за обезопасяване на диви пчели в градска среда.  Необходимостта от подобна ограда била продиктувана и с оглед предпазването на деца и други лица от влизане в непосредствена близост до кошера.
  2. Поставяне и изграждането на покрив върху съществуващите дупки в дървото помещаващо кошера, и импрегнирането им с екологични и не-застрашаващи пчелите материали, следвайки предписанията на компетентни органи и браншови организации.
  3. Поставянето на хранили и поилки, необходими за укрепване на здравословното състояние на пчелите.  

Реконструкцията и подобренията са одобрени от Дирекция „Зелена система“ към Столична Община и се извършват от специално нает за случая професионален дърводелец.

    "Партнърс Груп БГ" ООД, в лицето на екипа на  г-н Томаш Шкултети подкрепи проекта на обща стойност 623,66 лв.

На Вас пожелаваме - споделяйте и правете Добро, а на печелите пожелаваме здраве и много продуктивни години!