Настройки на бисквитките

Нашият сайт използва бисквитки.

Някои от тях са от съществено значение за функционирането на сайта, но други можете да решите сами.

Повече информации относно бисквитките и опазването на личните данни..

Инвестиране или погасяване на кредит?


28.07.2022

Инвестиране или погасяване на кредит?

Дилемата, породена от повишаване на лихви по кредитите, може да бъде разрешена относително лесно.

Резкият спад на фондовите пазари и значителното покачване на лихвените проценти поставиха много домакинства пред финансова дилема: какво да кажем за спестяванията? Да се използват за извънредни инвестиции или за предсрочно изплащане на ипотеката?

Лошата новина е, че няма универсална препоръка. Хубавото обаче е, че дори и в такава ситуация можете да вземете правилното решение.

Модел за приемане на решение

Един прост хипотетичен пример за  млада дама на име Зара може да помогне за разрешаването на тази дилема. Тя е на 35 години, спестила е 15 000  лева и дължи точно толкова на банката по неизплатения си ипотечен кредит, който трябва да  приключи след пет години. (Всички данни, включително името, са измислени. Следователно всяко съвпадение с реалността е чисто случайно).

Ако иска да инвестира, тя има няколко възможности за избор. Сред тях е покупката на облигации. Ако беше инвестирала всичките си спестявания в него, всеки месец щеше да получава сума, точно равна на размера на вноската по ипотечния й кредит. Във всяка вноска има не само лихва, но и част от главницата, както при погасяването на кредита. (Притежателите на облигации обикновено събират доходност по-рядко – веднъж годишно или на полугодишни интервали. Обикновено те не включват изплащане на главницата, а само т.нар. купонен доход. Това обаче е само технически детайл, който не променя използваната логика).

Инвестицията на Зара в такава облигация е финансово еквивалентна на използването на нейните спестявания за предсрочно изплащане на ипотека. Фактът, че сумата на месечното плащане, което тя получава, когато купува облигацията, съответства на сумата, която тя изплаща по ипотеката си, означава, че лихвата по облигацията е точно същата като по заема.

Тази информация е достатъчна, за да превърне дилемата на Зара в класическа финансова дилема: има ли смисъл да се инвестира в такива облигации с известен лихвен процент или е по-умно да се инвестират спестяванията в по-рискови активи като акции?

Лесно вземане на решения

За Зара в нашия пример подобно решение не е трудно. През последните години тя избягваше да инвестира, а когато успееше да спести нещо, с парите изплащаше ипотеката си. Благодарение на това тя ще може да изплати ипотеката когато стане на 40 години.. Въпреки това, Зара има още поне две десетилетия преди да се пенсионира. Това е достатъчно спестяванията й да донесат атрактивна възвръщаемост на фондовия пазар. Определено по-висока от доходността, която описаните облигации могат да й предложат. Така че тя ще направи това, което трябва: преди да изплати ипотеката си, ще предпочете дългосрочни инвестиции в евтин индексен фонд, който копира стандартния акционен индекс. За разлика от въпросната облигация, такава инвестиция няма ограничен срок на действие. Продължителността на инвестиционния хоризонт – е изцяло нейно лично решение.

От направения паралел става ясно как да вземем правилното решение в подобна дилема. Съобщенията за нарастване на ипотечното кредитиране не може да се изпуска в медиите, но дори и при настоящите нива лихвените проценти остават далеч под възвръщаемостта, която реалистично може да се очаква от дългосрочни капиталови инвестиции в акционерен капитал. Следователно би трябвало да е лесно за младите хора с инвестиционен хоризонт от няколко десетилетия да вземат решения в подобна ситуация.

Разбира се, възрастните хора са в различна позиция. Там вземането на решение може да бъде по-трудно. Не само за по-кратък инвестиционен хоризонт, което прави инвестицията в акции по-рискова, но и за други съществуващи инвестиции. Ако (чисто теоретично) централната фигура в нашия пример беше 50-годишният Петър, който е инвестирал изключително в акции от години, тогава друга инвестиция в акции може да бъде по-малко значима от инвестицията в облигации. Тъй като от финансова гледна точка това е същото като изплащане на ипотеката (или част от нея) предсрочно, Петър трябва да предпочете тази опция. Благодарение на използваната аналогия, рискът от грешно решение би бил  минимален.