Инвестиционен хоризонт? Повечето хора имат грешна представа за него.


28.04.2022

Инвестиционен хоризонт? Повечето хора имат грешна представа за него.

Какво определя Вашия инвестиционен хоризонт? Прост въпрос, но няма правилен отговор.

Въпросът за инвестиционния хоризонт е един  от най-важните при всяка инвестиция. Ако инвеститорът има достатъчно дълъг хоризонт, трябва да има място за акции в портфейла си. Ако инвестира само за няколко години, опцията за изтегляне на паричните средства обикновено се ограничава до  по-безопасни (и по-малко печеливши) форми на инвестиране. Зависи само от дължината на инвестиционния хоризонт.

Въпросът е -  как правилно да мислим за инвестиционния хоризонт? Обикновено начинът, по който мислим за него не е правилен.

Логично, но грешно

За илюстрация на грешката, която стандартно допускаме, е достатъчен един лесен пример. Представете си, че сте на 50 години и започвате инвестиране. В идеалния случай бихте искали да се пенсионирате 10 години по-късно, след като навършите 60. Вашата инвестиция трябва да служи като гаранция за това, че ще имате допълнителни финансови средства към редовната си пенсия всеки месец.

Колко е дълъг вашият хоризонт от време? Традиционният отговор е прост: 10 години. Това е разликата във времето между първата  инвестиция и момента, в който тя трябва да започне да ви служи. В този случай има разлика между възрастта на пенсиониране (60)  и възрастта в момента.

В този начин на мислене обаче има логична грешка. Правилото важи само   в един случай:  ако в момента когато станете на 60 превърнете в пари ( т.е. продадете)  всичко, което сте придобили през предходното десетилетие на инвестиране. Това би било вярно в случай, че вашият план да инвестирате за пенсия  всъщност би бил, да изхарчите всичко, което сте спечелили чрез инвестиране и влагане. Може би околосветско пътешествие? Или закупуване на недвижим имот? Луксозна кола?

Този, който инвестира с цел да подобри финансовата си ситуация след като се пенсионира, обикновено не планира да замени всички спестявания за сметка в туристическа агенция (или друг доставчик).  В момента, в който желаете да започнете да се наслаждавате на парите си, дори не е необходимо да имате всичките в брой. Ако някой направи това, само би си създал нови проблеми. Какво да прави с голяма сума пари? Да ги остави ли на разплащателна сметка? Или да търси друг начин как да инвестира?

Реалността е друга

По-реалистичният сценарий е различен. Въпреки че първоначалната инвестиционна цел е била да създадете спестявания, които да послужат като финансова надбавка след  пенсионирането ви, в началото е найвероятно, да използвате само част от спестяванията си, а не всички. Това, което остава в инвестиционната сметка, остава инвестирано дори след достигане на точката, която отбелязва край на инвестиционния хоризонт ( след 60-годишна възраст). Последицата от този сценарий е, че вашият инвестиционен хоризонт всъщност е по-дълъг от първоначално изчислените 10 години. Колко дълго? Зависи от това, по какъв начин планирате да се справите с това, което ще спечелите чрез инвестиране.

Очевидно е, че мисленето за инвестиционния хоризонт по този начин има най-голям смисъл за тези, които не са съвсем сигурни например в правилността на инвестирането в акции. Особено, ако имат кратък период, през който могат да си позволят да инвестират част от приходите си. Част от инвестиционния хоризонт включва не само периода, през който  инвеститорите действително инвестират (напр. изпращат част от приходите си към инвестиционната сметка, на която купуват индексни EFT средства), но също така и периода, през който оставят парите си действително инвестирани.

Разликата е такава, че ако започнете с инвестиране на 50 години и желаете да приключите 10 години по-късно, ще имате различен инвестиционен хоризонт, в зависимост от това дали  искате да започнете да се наслаждавате на всички спестявания натрупани в края на 10 годишния период, или решите да направите това  5 години по-късно. Различният инвестиционен хоризонт означава и различни възможности. Добра причина да обърнете повече внимание на реалния си инвестиционен хоризонт, отколкото на изваждане на две числа.